Videresender til fylkeskommunens nettsted

Fylkesarkivet i Oppland er tilknyttet Oppland fylkeskommune og har lagt ned denne nettsiden for å bli en del av det fylkeskommunale nettstedet. Du vil bli videresendt.
Fylkesarkivet i Oppland / IKA Opplandene
Postboks 988, 2626 Lillehammer
Fakkelgården, Vormstuguv. 40, 2624 Lillehammer
Telefon: 61 27 18 00 | Telefaks: 61 27 18 01
Epost: fylkesarkivet@oppland.org